Zmena údajov

Tvoja identita je u nás uschovaná a nieje viditelná. Zašleme ti kód do SMS a emailu pre overenie. Zadaj tento kód pre zmenu tvojich údajov.

Zmeniť údaje

Štandard kvality

Naposledy upravené: 4. November, 2022

Záväzok voči rezervacií

Akonáhle je rezervácia potvrdená, objednávateľ verí, že sa o nich Tetuška postará. Zrušenie alebo zmena objednávky môže byť pre objednávateľa nepríjemná. Od Tetušiek sa očakáva že budú mať ich voľné termíný vždy aktuálne. Objednávateľ sa tiež snaží termín dodržať nakoľko Tetuška už nesmie prijať žiadnu inú objednávku a znamenalo by to pre ňu stratu odmeny.

Dôveryhodnosť

Tetušky sú nadšenými znalcami v ich aktivite a svoje a schopnosti vedia preukázať. Objednávateľ sa nesnaží znepokojiť ich prácu ďalšími požiadavkami a krokmi ako by postupovali oni. V prípade nespokojnosti s ich postupom môžu vyhľadať inú Tetušku.

Komunikácia

Úspešné Tetušky sú pri komunikácií s objednávateľmi pozorné a ohľaduplné. Keď sa kontaktujú, reagujú rýchlo. Otvorená, jasná, slušná a harmonická komunikácia ukazuje objednávateľom, čo môžu očakávať a že sa môžu na Tetušku spoľahnúť.

Rešpekt

Objednávateľ vytvára prostredie, v ktorom sa každý cíti, že je tu vítaný. Ku všetkým Tetuškám sa chová s rešpektom.

Presnosť

Tetušky vedia, čo môžu očakávať vďaka popisu v objednávke. Ten zahrňuje informácie ako miesto úkonov, kto požiadavku objednal, čo je v nej zahrnuté, ako dlho bude trvať a čo objednávateľ očakáva.

Spojenie

Objednávateľ vytvára prívetivé a intímne prostredie. Zoznamuje sa s Tetuškou a dbá aby odišla s dobrým pocitom a novými priateľmi. Prehlbuje osobný vzťah k jej úkonom a dbá aby neodchádzala vystresovaná.

Prístup

Tetuška sa snaží vykonať svoju prácu promptne a opatrne. Vkladá dôraznú opatrnosť na majetok objednávateľa, jeho nehnuteľnosť a príslušenstvo.