Zmena údajov

Tvoja identita je u nás uschovaná a nieje viditelná. Zašleme ti kód do SMS a emailu pre overenie. Zadaj tento kód pre zmenu tvojich údajov.

Zmeniť údaje

Nová pomocníčka

Registráciou súhlasíš s prijímaním zákaziek na výpomoc v tvojom okolí v mene platformy TETUŠKA.sk. Odmena je vyplácaná elektronicky na bankový účet pomocníčky každých 7 dní s celkovou nazbieranou sumou za predošlé obdobie. Rovnako sa zaväzuješ udržiavať náš štandard kvality

Pokračovať