Original
Black
Violet
Oxford

Tvoj profil sa zmení na profil pomocníčky pod uvedenými údajmi. Táto zmena je nezvratná a v prípade odstránenia profilu bude potrebné kontaktovať podporu.

Meno a Priezvisko

Notifikácie o novej zákazke

Odhlásiť

Napíš alebo nám zavolaj

0915 728 937

Technická podpora

Čo najviac vystihuje tvoju správu.

Registrácia

novej Tetušky

Vybavuj zákazky v tvojom okolí

Vráť sa späť a doplň svoje kontaktné údaje.

Premium

Neaktívne

Basic

Objednaj a vyber si jednu Tetušku na dnes či zajtra
Objednaj si Tetušku v neobmedzenom čase na zajtra alebo pozajtra

Premium

Objednaj a vyber si jednu Tetušku na dnes či zajtra
Objednaj si Tetušku v neobmedzenom čase na zajtra alebo pozajtra
Aktivovať premium

Kredit

x

Kredit používate na objednávku Tetušky. Klesne až po jej následnej návšteve a vybavení zákazky. V prípade absencie alebo zrušenia zákazky, bude obnovený. Nákupom kreditu podporujete našu reklamnú kampaň, ktorou stále pre Vás hľadáme nové a spoľahlivé pomocníčky.

Dobiť kredit

Overenie

Z bezpečnostných dôvodov bude v nasledujúcom kroku potrebné overiť tvoju totožnosť:

Prednou stranou občianskeho preukazu

Informácie, ktoré nám poskytnete slúžia pre overenie totožnosti a nebudú nikdy verejné. Je to potrebné aby sme Vás mohli prehlásiť za overenú Tetušku. Po overení bude táto kópia z datábazy odstránená v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Overený profil získa odznak "Overený" a bude dostávať notifikácie o nových zákazkách. Kedykoľvek vo voľnom čase sa k zákazke môžeš prihlásiť a ako voľná Teutška ju poďla termínu vybaviť. Súhlasíš s vytvorením profilu a jeho následným overením?

0

Štandard kvality

Naposledy upravené: 4. November, 2022

Záväzok voči rezervacií

Akonáhle je rezervácia potvrdená, objednávateľ verí, že sa o nich Tetuška postará. Zrušenie alebo zmena objednávky môže byť pre objednávateľa nepríjemná. Od Tetušiek sa očakáva že budú mať ich voľné termíný vždy aktuálne. Objednávateľ sa tiež snaží termín dodržať nakoľko Tetuška už nesmie prijať žiadnu inú objednávku a znamenalo by to pre ňu stratu odmeny.

Dôveryhodnosť

Tetušky sú nadšenými znalcami v ich aktivite a svoje a schopnosti vedia preukázať. Objednávateľ sa nesnaží znepokojiť ich prácu ďalšími požiadavkami a krokmi ako by postupovali oni. V prípade nespokojnosti s ich postupom môžu vyhľadať inú Tetušku.

Komunikácia

Úspešné Tetušky sú pri komunikácií s objednávateľmi pozorné a ohľaduplné. Keď sa kontaktujú, reagujú rýchlo. Otvorená, jasná, slušná a harmonická komunikácia ukazuje objednávateľom, čo môžu očakávať a že sa môžu na Tetušku spoľahnúť.

Rešpekt

Objednávateľ vytvára prostredie, v ktorom sa každý cíti, že je tu vítaný. Ku všetkým Tetuškám sa chová s rešpektom.

Presnosť

Tetušky vedia, čo môžu očakávať vďaka popisu v objednávke. Ten zahrňuje informácie ako miesto úkonov, kto požiadavku objednal, čo je v nej zahrnuté, ako dlho bude trvať a čo objednávateľ očakáva.

Spojenie

Objednávateľ vytvára prívetivé a intímne prostredie. Zoznamuje sa s Tetuškou a dbá aby odišla s dobrým pocitom a novými priateľmi. Prehlbuje osobný vzťah k jej úkonom a dbá aby neodchádzala vystresovaná.

Prístup

Tetuška sa snaží vykonať svoju prácu promptne a opatrne. Vkladá dôraznú opatrnosť na majetok objednávateľa, jeho nehnuteľnosť a príslušenstvo.